جواهر سازی آموزشگاه رنگدانه

هزینه ثبت نام در دوره: 3,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 200,000 ریال
ظرفیت: 6 حد نصاب: 3
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/5/24
کد دوره : r784312950 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/10 تاریخ پایان دوره : 1397/6/25
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

پس از ثبت نام توسط مدرس داخل گروه تلگرام توضیح داده می شود.

اهداف دوره :

ساخت انواع زیور آلات با ورق مس، برنج و نقره و طلا

مفاد درسی :

آموزش انواع اره کاری، پرداخت و جوشکاری - کار با ورق مس و برنج - ساخت انگشتر، دستبند، آویز، گردنبند، وک مارک و....

جواهر سازی آموزشگاه رنگدانه
محل برگزاری
مدرسان